Privacy verklaring
AWMFinance. hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregels en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AWMFinance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

 

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
AWMFinance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het voeren van een correcte boekhouding
 • Voor overig bedrijfsadvies
 • Verbeteren van onze website

 

Verbeteren website
Om bezoeken aan de website van AWMFinance te registreren, houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Wij maken daarvoor gebruik van het programma Google Analytics. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Alle IP-adressen zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat opgeslagen op beveiligde servers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AWMFinance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen.
 • Gegevens van een potentiele cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd, worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij AWMFinance is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij AWMFinance, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt.
 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt AWMFinance de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
AWMFinance verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AWMFinance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan info@awmfinance.nl.

Nederlands recht
Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@awmfinance.nl