Een stichting heeft een sociaal of maatschappelijk doel. De drijfveer is niet winstmaximalisatie. Voor een bedrijf is een stichting niet de meest voor de hand liggende ondernemersvorm.
Desondanks kan het gunstig uitpakken. Aan de oprichting ervan zijn regels verbonden. AWMFinance kan u hierbij helpen.

Geen winstoogmerk
Een stichting heeft geen winstoogmerk maar een maatschappelijk of sociaal doel. Toch mag je winst maken. Niettemin moet dat terugvloeien in de stichting en besteed worden aan het doel.
Deze ondernemersvorm heeft een bestuur van één of meer personen. Zij is niet in dienst van de stichting. Ofschoon ze wel een vergoeding kan ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Ook is het mogelijk voor de stichting om personeel aan te nemen.

Statuten vormgeven
Een stichting kun je samen of met andere rechtspersonen of natuurlijke personen oprichten. Je stelt samen met het bestuur de statuten op. Hierin komt onder meer te staan wat de naam is, de vestigingsplaats en het maatschappelijke dan wel sociale doel. Verder omvatten de statuten de procedures omtrent benoemen en ontslaan van bestuurders. Daarnaast wat er gebeurt met de gelden als de stichting opgeheven wordt. De oprichting geschiedt aan de hand van een notariële akte die opgesteld wordt door een notaris. Ook zijn de bestuurders verplicht om de stichting in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid
Aangezien een stichting een rechtspersoon is, ben je als bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Toch kun je aansprakelijk gesteld worden. Zeker in geval van wanbeleid, ofwel wanbeleid in de ogen van de eiser. Daarom is het verstandig als bestuurder om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Belasting
Stichtingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw, gelden ook voor stichtingen de normale btw-regels. Als de stichting personeel in dienst neemt, krijgt de stichting te maken met loonheffingen.