Bij de wet is het verplicht dat de bewoners van een flatgebouw, appartementencomplex of verzamelgebouw een Vereniging van Eigenaren heeft. Wanneer je een appartementsrecht hebt gekocht, is een lidmaatschap verplicht. Je bent namelijk gezamenlijk met alle bewoners eigenaar van het gehele gebouw. Een Vereniging van Eigenaren (oftewel VvE) zorgt voor het beheer en onderhoud.

Oprichten of activeren VvE
Bij een nieuw gebouw richt je een VvE op door middel van een splitsingsakte, splitsingsreglement en splitsingstekening. In een splitsingsakte staat hoeveel stemmen elke eigenaar van een appartementsrecht uit kan brengen bij de vergadering van eigenaren. De vergadering van eigenaren heeft een dubbele betekenis. Dat zijn de eigenaren, maar wordt ook de vergadering zelf genoemd. Hoe groter het appartement hoe meer stemmen een eigenaar krijgt. Verder benoem je een bestuur met voorzitter. Bij meerdere bestuurders een voorzitter, secretaris en een administrateur. Tot slot schrijf je de VvE in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Bij een slapende VvE wordt er bijvoorbeeld niet vergaderd en bestaat er geen, overigens verplicht, reservefonds of onderhoudsplan. Dit komt het behoud van het pand vaak niet ten goede.
Het is dan ook verstandig de slapende VvE weer te activeren. AWMFinance kan u helpen bij het oprichten of activeren van VvE’s.

Bestuur en VvE vergadering (ALV)
De VvE kent twee organen: het bestuur en de VvE vergadering (ALV). De VvE vergadering (ALV) zijn enerzijds de bewoners. Anderzijds wordt hiermee de vergadering, de bijeenkomst zelf aangeduid.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, begroting en voor het uitvoeren van de besluiten die genomen zijn tijdens de VvE vergadering (ALV).
Zij beheert de financiën, stelt de maandelijkse bijdrage vast en zorgt voor het incasseren daarvan. Elke VvE is verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en daarvoor geld te reserveren in een onderhoudsfonds. Tot slot neemt zij beslissingen over het beheer. Het orgaan de VvE vergadering (ALV) bestaat uit alle bewoners. Zij neemt beslissingen over alle belangrijke zaken. Een besluit is rechtsgeldig als 2/3 van de VvE vergadering (ALV) aanwezig is bij de vergadering. Daarnaast moet 2/3 van de aanwezigen een besluit steunen.

Keuze verzekeringsmaatschappij
De VvE beslist tijdens de VvE vergadering (ALV) gezamenlijk voor welke verzekeringsmaatschappij gekozen wordt. AWMFinance kent de gevoeligheden die spelen bij een VvE. Er is een gemeenschappelijk belang waarbij de kosten in de toom gehouden moeten worden. Hierin kan AWMFinance voor u meer betekenen en houdt rekening met uw belang en wooncomfort.

VvE Opstalverzekering (verplicht)
Het bestuur van de VvE is verplicht om een collectieve opstalverzekering af te sluiten. Deze dekt de schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals het dak, de gevels, vloeren, muren en fundering. De hoogte van de verzekeringspremie is gebaseerd op de herbouwwaarde en het eigen risico. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. Een appartementenclausule is verplicht. Deze dekt schade ook wanneer die door de schuld van één van appartementseigenaren is ontstaan.

VvE Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht)
Een andere verplichte verzekering voor een VvE is een WA-verzekering.
Deze aansprakelijkheidsverzekering keert uit bij schade aan derden of hun eigendommen die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een losschietende dakgoot of vallende dakpannen bij storm.

VvE Rechtsbijstandverzekering (optioneel)
Als VvE kun je een conflict krijgen. Bijvoorbeeld met een aannemer over verrichte werkzaamheden of de gemeente over vergunningen. Een individuele rechtsbijstandsverzekering van een bewoner geeft geen dekking wanneer het een geschil van de VvE betreft. Kosten bij een gerechtelijke procedure kunnen hoog oplopen. Dek je hiervoor als VvE in.

VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (optioneel)
Het bestuur van een VvE neemt beslissingen. Deze kunnen verkeerd uitpakken. Voor de schade die daardoor ontstaat, kun je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een VvE beheert veel geld. Om die reden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wijs.